Formulieren

PDF of DOCX

De meeste forumulieren zijn in pdf formaat. Hiervoor heeft u waarschijnlijjk een pdf-reader nodig die u kan downloaden en installeren idien u deze nog niet heeft. Sommige bestanden zijn in docx indeling van Mirosoft Word. Deze documenten zijn digitaal invulbaar en gemakkelijk terug te verzenden zonder deze te moeten afdrukken, invullen, inscannen om dan pas te kunnen verzenden.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kan u onze inschrijvingsmethode, pedagogische visie, prijzen, … en nog veel meer lezen.

Aanvraag opvangplan

Kan u geen word documenten openen dan kun je hier de pdf versie downloaden, invullen en ons bezorgen.

Het document over uw gezinssituatie hieronder hebben wij eveneens nodig.

Verklaring gezinssituatie

Om onze voorrangsregels te kunne toepassen hebben wij dit document nodig. Wat zijn onze voorrangsregels? U kan deze vinden in ons huishoudelijk reglementje.

Wenst u meer info over hoe u dit moet invullen kan u die info hier vinden.

Sluitingsdagen 2019

Onze sluitingsdagen voor het jaar 2019

Sluitingsdagen 2020

Onze sluitingsdagen voor het jaar 2020

Afwezigheid en medicatie

Heeft u een aankomende vakantie kan u dit met dit formulier melden.

De andere helft van het formulier heeft u nodig indien wij medicatie dienen te geven tijdens de opvang. Zonder dit attest kunnen/mogen wij uw kindje niets toedienen.

Het is steeds aan te raden om te melden aan uw huisdokter dat het kindje naar de opvang gaat zodat hij indien mogelijk medicatie kan voorschrijven die enkel ‘s morgens en/of ‘s avonds gegeven dient te worden.

Attest slaaphouding

Het is aangeraden om uw baby onder 1 jaar op zijn rugje te laten slapen. Merkt u dat uw babytje steeds terug wakker wordt bij het terugdraaien op zijn/haar rugje tijdens het slapen en wenst u dat wij uw kleintje rustig laten slapen, ook al draait hij/zij steeds naar zijn rugje, dan hebben we dit attestje nodig.
Het wordt vooral aageraden om uw baby’tje op zijn/haar rug te laten slapen ter preventie van wiegendood.

Domiciliëringsaanvraag

Kiest u voor een gemakkelijke manier om de facturen te betalen dan kan u dit formulier invullen en ons bezorgen.

Voorbeeld aanslagbiljet

Om uw prijs voor de opvang te berekenen dient u dit met uw e-ID via de mijn.kindengezin.be website te doen. Lukt dit niet heeft u uw laatste aanslagbiljet nodig. Welke bedragen u juist moet invullen vindt u op dit voorbeeld.

Klachtenprocedure

Heeft u een ergernis/klacht dan kan u hier lezen hoe wij hier mee omgaan.

Klachtenkaart

Wij hebben het liefst dat u open kan praten met ons over zowel de positieve als negatieve ervaringen. Wenst u uw klacht toch formeel aan ons te melden? Dan hebben wij graag dat u dit formulier ervoor gebruikt.