Onze visie

Wij houden gewoon van kinderen… van álle kinderen. Het valt ons dan ook zwaar wanneer uw kindje naar het eerste klasje gaat en van ons afscheid moet nemen. We streven ernaar dat uw kindje zich hier veilig voelt en dat u met een gerust hart uw werk kan hervatten. We hebben respect voor hun eigen “ik” en het ritme van uw kindje.

Uw kind staat centraal, de dagindeling, de ruimte, het meubilair en het speelgoed zijn afgestemd op de behoeften van elk kind. Er wordt gewerkt met zachte en kindvriendelijke materialen. Bij het spelen, het eten, het slapen en de verzorging wordt ernaar gestreefd het ritme van elk kind te respecteren met aandacht voor elk kind afzonderlijk. Om uw kind ten volle tot ontwikkeling te laten komen, zorgen wij voor een boeiende en gezellige leefruimte, waar uw kind aan zijn trekken komt en waar tegelijkertijd veel te ontdekken valt. Taal, vaardigheden, motoriek, expressie, … worden vanaf de eerste dag gestimuleerd zodat uw kapoen alle bagage meeheeft om later de stap naar de kleuterklas te zetten.

Ook de baby’s hebben hun afzonderlijk ontdekkingsterrein, waar ze ongestoord kunnen spelen, en van waaruit ze geboeid de bewegingen van de rondlopende peuters kunnen volgen.

Elke maand hebben we een thema en maakt uw kindje een kleur- of knutselwerkje. We maken, onder begeleiding, de kleintjes vertrouwd met schilderen, kleven, kleuren, … De verschillende activiteiten motiveren de lichamelijke, motorische, zintuiglijke, creatieve en cognitieve ontwikkeling. We werken aan hun sociale-, emotionele-, cognitieve-, spraak- taal- en motorische ontwikkeling. Hiermee willen we hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten en hen een basis geven voor hun stap naar de grote klas.

In de Dutskes worden regels en afspraken naar de kinderen toe duidelijk gehanteerd. Positief gedrag wordt steeds aangemoedigd waardoor ander gedrag minder tot uiting zal komen. Ongewenst gedrag bijsturen is belangrijk, terug in orde maken van de relatie hoort hierbij.

Wij zorgen ervoor dat uw kindje het naar hun zin heeft en een beetje van eigen thuis terugvindt. Dit door het ritme van thuis over te nemen (babyklasje) fotomuur, de verschillende thema’s (peuterklasje), ouderparticipatie, … Wij willen een sfeer van genegenheid creëren zodat uw kind zich kan ontspannen en ontplooien, zowel lichamelijk als geestelijk.

Ons team is zeer gemotiveerd, gekwalificeerd en houdt ervan dagelijks enthousiast met kinderen bezig te zijn. Toch zullen we ons steeds extra bijscholen door het volgen van allerlei sessies en het lezen van vakliteratuur.