Prijs voor de kinderopvang

Wij zijn een inkomensgerelateerde kinderopvang. Dit wil zeggen dat de berekening van de bijdrage voor de opvang inkomens gerelateerd gebeurt. U betaalt dus op basis van uw gezamenlijk belastbare inkomen. Om dat te kunnen berekenen heeft Kind en Gezin een online tool ontworpen om deze berekening zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als je jouw inkomen niet wil bekend maken, dan kan je dat in de tool aanduiden. Je krijgt dan een attest met het maximumtarief.

 

 

 

Bereken je inkomenstarief op volgende wijze:

 

Stap 1:

 

Registreer je op http://mijn.kindengezin.be met:
a) je federaal Token of

b) je e-ID, een e-ID kaartlezer en je pincode of

c) de Itsme-app.

Een eigen e-mailadres heeft u ook nodig waarop u na aanmelding een digitale sleutel zal ontvangen om terug aan te melden.

 

Stap 2:

 

Simuleer je inkomenstarief.
• voer een fictieve naam en voornaam van het kindje in alsook een fictieve startdatum die maximum 2 maanden verder is om een simulatie te kunnen berekenen;
• door je registratie op mijn.kindengezin.be kan Kind en Gezin automatisch gegevens over je inkomen en gezinssamenstelling in de databanken van FOD financiën en Rijksregister ophalen. Zo wordt je tarief snel berekend (werkte enkel indien alleen u met uw gezinnetje officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn);
• lukt dit niet met de online tool, dan kan je de organisator contacteren om dit samen te doen aan de hand van uw laatste aanslagbiljet van de belasting.

 

Bij werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan je aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen. Het verminderd tarief bedraagt, ofwel het minimumtarief, ofwel 50% van het berekende tarief. Het individueel verminderd tarief is geldig gedurende een jaar.

 

Wat betaal je concreet:

 

• voor een halve dag betaal je 60% van het inkomenstarief;
• voor een volledige dag tot minder dan 11 uur betaal je 100%;
• voor een opvangduur vanaf 11 uur zijn de bedragen vastgelegd in de rubriek bijkomende bedragen.

 

Wij werken met een “dagelijks forfait” voor luiers, doekjes (beiden van het merk Pampers), verzorgingsproducten en afvalverwerking. Hiervoor rekenen we, bovenop het berekende tarief, € 1,50 per volledige dag aanwezig en 60% hiervan per halve dag aanwezig. Het meebrengen van eigen voeding, luiers, verzorgingsproducten of wat dan ook kan in geen geval worden aangewend om een prijsvermindering te bekomen.

 

De ouder(s) ontvang(en) in het jaar na een opvangjaar, een fiscaal attest waarmee zij de kosten voor kinderopvang bij hun belastingaangifte kunnen voegen.
Voor het wenmoment zal geen bijdrage gerekend worden. Wenst u extra wenmomenten vooraleer uw opvangplan start, zal dit wel aan het inkomenstarief berekend worden.

 

Wenst u nog meer info over onze werking kan je deze vinden in ons huishoudelijk reglement.

 

 

 

Afwezigheidsdagen

U heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor je niets hoeft te betalen indien het een voltijds opvangplan van 5 dagen per week, waarbij het per dag 5 uur en meer kinderopvang betreft. Bij minder zullen het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen verhoudingsgewijs verminderen. Omdat deze dagen toegekend worden ongeacht de reden van afwezigheid, kan je hiervoor geen attest van de geneesheer opleggen.

In de video legt men het uit.